Pređi na glavni sadržaj

Šta nam zapravo donosi Vladina uredba o pomoći privredi i građanima

Dana 10. aprila 2020. godine objavljena je, i istog dana je stupila na snagu, Uredba Vlade Republike Srbije na osnovu koje se iz Budžeta Republike Srbije obezbeđuju fiskalne pogodnosti i direktna novčana davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru, kao i novčana pomoć građanima, a sve u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: Uredba).

1. Koji privredni subjekti mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz Uredbe mogu da koriste privredni subjekti u privatnom sektoru koji su osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije Republike Srbije pre 15. marta 2020. godine. Radi se o sledećim privrednim subjektima:

domaća pravna lica

preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci

ogranci stranih pravnih lica i predstavništva stranih pravnih lica

Svi navedeni privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste propisane mere pod uslovom da počev od 15.marta 2020. godine do 10. aprila 2020. godine nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, pri čemu se u taj broj ne računaju zaposleni kojima u periodu od 15. marta 2020. godine do 10.aprila 2020. godine ističu ugovori o radu na određeno vreme zaključeni sa poslodavcem pre 15.marta 2020. godine. Primera radi, poslodavac koji ima 50 zaposlenih nije smeo da otpusti više od 5 radnika, s tim da se u tih 5 ne ubrajaju oni zaposleni kojima je u periodu od 15. marta 2020. godine do 10.aprila 2020. godine okončan radni odnos na određeno vreme zasnovan ugovorom potpisanim pre 15.marta.

Pod istim uslovom da nisu smanjili broj zaposlenih za više od 10%, fiskalne pogodnosti i davanja iz Uredbe mogu da koriste i preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije 15. marta 2020. godine.

Mere pomoći NE odnose se na privredne subjekte koji su obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava i na privredne subjekte koji obavljaju finansijske delatnosti i delatnosti osiguranja, to jest pogodnosti i davanja predviđena Uredbom ne mogu da koriste: poslodavci iz javnog sektora, banke, društva za osiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, davaoci finansijskog lizinga, platne institucije i institucije elektronskog novca.

 2. Fiskalne pogodnosti – odlaganje plaćanja javnih prihoda

Pravnim licima, preciznije mikro, malim i srednjim preduzećima, može da se odloži dospelost za plaćanje:

poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada za mesece mart, april i maj tekuće godine, odnosno za april, maj i jun za one poreske obveznike koji su isplate zarada i naknada zarada za mesec mart 2020. godine već izvršili do dana stupanja na snagu Uredbe

akontacija poreza na dobit pravnih lica za tri meseca, koje dospevaju 15. aprila, 15. maja i 15. juna 2020. godine

Preduzetnici i preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade i preduzetnici druga lica ostvaruju pravo na odlaganje plaćanja akontacije poreza na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj 2020. godine.

Preduzetnicima paušalcima i preduzetnicima koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade odlaže se plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj mesec 2020. godine.

Dospelost plaćanja navedenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa na zarade i na prihode od samostalne delatnosti odlaže se do 4. januara 2021. godine, a dugovani porezi i doprinosi platiće se u najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje čije je plaćanje odloženo u skladu sa Uredbom smatraju se plaćenim u smislu ostvarivanja prava iz zdravstvenog i penzijskog i invalidskog osiguranja, ostvarivanja prava zbog nezaposlenosti, kao i prava na finansijsku podršku porodici s decom. Primera radi, zdravstvene knjižice biće overene jer će se doprinosi za zdravstvo, čije je plaćanje odloženo, smatrati plaćenim.

3. Direktna davanja privrednim subjektima

Pravo na direktna davanja, odnosno uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz Budžeta Republike Srbije, i to u periodu od tri meseca tekuće godine (maj, jun i jul), mogu da ostvare preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice i pravna lica.

Iznos direktnog mesečnog davanja pravnim licima koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja preduzeća, koji se ostvaruje u maju, junu i julu tekuće godine, jednak je iznosu minimalne neto zarade za mesec mart 2020. godine (30.367,04 dinara) po jednom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vreme. Preduzetnici koji nemaju zaposlenih dobiće isti iznos u svakom mesecu u periodu maj-jul 2020. godine.

Pravno lice razvrstano kao veliko pravno lice ostvaruje direktna davanja u drugačijem iznosu. Velikim pravnim licem u smislu Zakona o računovodstvu smatraju se pravna lica koja prelaze dva od sledeća tri kriterijuma:

1) prosečan broj zaposlenih 250;

2) poslovni prihod 35.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;

3) prosečna vrednost poslovne imovine 17.500.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Veliko pravno  lice može da ostvari pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava u iznosu od 50% od minimalne neto zarade za mart 2020. godine (15.183,52 dinara) za:

svakog zaposlenog prijavljenog na puno radno vreme za kojeg je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa članom 116. Zakona o radu, odnosno u slučaju prekida rada bez krivice zaposlenog

svakog zaposlenog prijavljenog na puno radno vreme kojem je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa članom 117. Zakona o radu, odnosno za vreme prekida rada do koga je došlo naredbom nadležnog državnog organa ili nadležnog organa poslodavca zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, koja je uslov za dalje obavljanje rada bez ugrožavanja života i zdravlja zaposlenih i drugih lica

Bespovratna novčana sredstva isplaćuju se u tri meseca: maju, junu i julu 2020. godine, i to u visini 50% minimalne zarade za mart 2020. godine po jednom zaposlenom prijavljenom na puno radno vreme.

Veliko pravno lice dostavlja nadležnoj filijali Poreske uprave u papirnom obliku spisak lica kojima je doneto rešenje o prekidu rada u skladu sa članovima 116. i 117. Zakona o radu najkasnije do 20-og u mescu za isplatu bespovratnih sredstava koja se vrše u sledećem mesecu.

Isplata direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru vrši se sa posebnog namenskog računa otvorenog kod Uprave za trezor. Privrednom subjektu otvara se poseban namenski račun-isplata direktnih davanja-COVID-19 kod banke u kojoj privredni subjekt ima tekući račun. Ukoliko privredni subjekt ima otvoren tekući račun kod više banaka, putem elektronskog servisa Poreske uprave dostavlja podatak kod koje će banke biti otvoren poseban račun, a najkasnije do 25. aprila 2020. godine.

4. Prihvatanje mera i gubitak prava na korišćenje mera

Privredni subjekti prihvataju korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja podnošenjem Obrasca PPP-PD u kojem je kao datum plaćanja označen 04.01.2021. godine. Ukoliko privredni subjekti  PPP-PD prijavu prvi put podnesu do kraja aprila 2020. godine ostvaruju pogodnosti i davanja za sva tri meseca, ako podnesu do kraja maja ostvariće pogodnosti za dva meseca, a podnošenje prijave do kraja juna im daje olakšice samo za jedan mesec.

Privredni subjekti koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, koriste mere direktno u skladu sa odredbama Uredbe, bez podnošenja posebnog zahteva.

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje mera ukoliko u periodu od 15.03.2020. godine pa do isteka tri meseca nakon poslednje isplate direktnog davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.03.2020. godine, za period koji se završava u tom vremenskom periodu.

Privredni subjekti u privatnom sektoru koji se opredele za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja iz budžeta ne mogu isplaćivati dividende do kraja 2020. godine. U slučaju suprotnog postupanja-gube pravo na fiskalne pogdnosti i davanja.

Privredni subjekti koji izgube pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja dužni su da plate sve obaveze za koje im je odobreno plaćanje zajedno sa kamatom. Ispunjenost uslova za gubitak prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja proverava se svakog poslednjeg dana u mesecu počev od aprila 2020. godine, zaključno sa 31. oktobrom 2020. godine.

Privredni subjekt koji ostvari pravo na direktna davanja iako nije ispunio uslove za to, ili nenamenski koristi dodeljena sredstva, ili izgubi pravo na olakšice i ne vrati iznos primljenih sredstava u celosti, biće kažnjen propisanom novčanom kaznom.

5. Uplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima

Nakon okončanja vanrednog stanja svim punoletnim građanima Republike Srbije izvršiće se uplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 100 eura u dinarskoj protivvrednosti. Postupak isplate biće detaljnije regulisan novim aktom Vlade Republike Srbije.

HR Lab novosti na email

Saznajte prvi najnovije informacije o regrutaciji, selekciji, brendiranju poslodavaca i najave događaja koje organizujemo za vas.

Slične vesti

NovostiDa li odluku o radu od kuće prepustiti zaposlenima?

Itekako je važno da li zaposleni žele da rade na daljinu i da li datu mogućnost doživljavaju kao pogodnost i još jednu beneficiju više. Međutim, njihova želja nije jedino što treba uzeti u obzir pri odluci da li dozvoliti rad od kuće ili ne? Koje su prednosti? Ako smo mala firma, koja tek počinje, svako […]

NovostiMala i srednja preduzeća: Kada je HR neophodan?

Kada govorimo o zaposlenima, mi iz HR sveta često mislimo na ljude koji rade u velikim sistemima. Međutim, prema izveštaju Agencije za privredne registre, urađenom nakon predaje završnih računa za 2019. godinu, od ukupno 1.171. 890 zaposlenih, samo je njih 364.846 radilo u velikim kompanijama. Ostali su radili u srednjim, malim i mikro preduzećima. Kakvu […]

NovostiOkupila se prva generacija polaznika Employer Branding Akademije

Dugoočekivana Employer Branding Akademija, svetski poznate kompanije Universum, okupila je svoje predstavnike na višečasnovnom online događaju na kom je predstavljena agenda i plan rada. Ispred kompanije Universum, 16 polaznika prve generacije, pozdravili su Karl-Johan Hasselström, globalni direktor prodaje u kompaniji Universum, sa 20 godina iskustva u employer branding-u, od toga 15 u Universumu i Amin […]

NovostiBesplatna online radionica: HR Lab Asistent – Razvrstavanje kandidata

Hrlab.rs, najveća domaća platforma za poslodavce organizuje besplatnu radionicu pod nazivom “Razvrstavanje kandidata”, za HR-ove koji žele da unaprede i ubrzaju svoje procese selekcije koristeći alat HR Lab Asistent. Radionica će biti održana u ponedeljak 5. aprila u 14h, putem Zoom platforme. Predavač na radionici biće Dušica Vuković, saradnik za korisničku podršku sajta Hrlab.rs. Tema […]