Pređi na glavni sadržaj

Folderi i oglasi

Vaši oglasi su sada organizovani u foldere – novu funkcionalnost koja vam omogućava da svrstate oglase po vašim potrebama, kao i da koristite našu novu uslugu Baza kandidata.

Sa novim izmenama, svi vaši prethodni oglasi će biti svrstani u istoimeni folder, dok za sve buduće oglase imate mogućnost da sami odaberete da li će ostati u istoimenom folderu ili da ih dodate u postojeći folder.

HR Lab Asistent - Pre i Posle

 

Ova promena vam donosi mnoge prednosti:

Optimizacija procesa selekcije. Ukoliko imate više konkursa za istu vrstu pozicije, svi se mogu nalaziti u jednom folderu, omogućavajući vam da vršite selekciju kandidata za sve prijave odjednom, ali i po pojedinačnom konkursu.

 

Statistika više konkursa na jednom mestu. Za sve konkurse u okviru jednog foldera sada možete pregledati statistiku na jednom mestu.

 

Prilagodljivost. Odluka kako ćete kategorizovati oglase je na vama – možete ih svrstati po poziciji, po regionu, ili bilo kojem drugom kriterijumu. Ukoliko ne želite da koristite foldere, samo prepustite da svaki konkurs bude u istoimenom folderu tokom naručivanja oglasa.

 

Nova usluga – Baza kandidata. Uz nju možete pretraživati i dodavati kandidate u vaš izabrani folder, bilo da je reč o postojećem ili novokreiranom folderu. Jedan folder sada može sadržati kandidate koje ste sami dodali iz baze kandidata, kao i one koji se prijavljuju na vaše objavljene konkurse koji su u tom folderu.

Dodaj u folder - HR Lab Asistent

 

Važne informacije:

• Pristup je sada dodeljen na nivou foldera, a ne pojedinačnog oglasa. Ukoliko želite da određeni korisnici imaju pristup samo jednom oglasu, preporučujemo da taj oglas ostavite u zasebnom folderu i izbegavate dodavanje drugih oglasa u taj folder.

• Kreiranje foldera je moguće na dva načina:
∙ Tokom naručivanja oglasa, na drugom koraku formulara. Tada možete odabrati postojeći folder, kreirati novi unošenjem imena foldera, ili ostaviti polje za ime foldera prazno, što će rezultovati kreiranjem foldera sa imenom identičnim imenu vašeg oglasa.
∙ Kroz bazu kandidata, prilikom odabira opcije “Sačuvaj kandidata”. Tada možete izabrati postojeći folder ili kreirati novi.

Ovo je samo početna faza izmena na kojima radimo sa ciljem da vam pružimo još bolje korisničko iskustvo unutar HR Lab Asistenta. U narednom periodu možete očekivati još izmena i poboljšanja.

Da li Vam je informacija bila korisna?

Česta pitanja