Pređi na glavni sadržaj

Kako da pošaljete povratnu informaciju o ishodu konkursa kandidatu?

Kada pristupite listi kandidata, potrebno je da odaberete jednog ili više kandidata kome planirate da pošaljete povratnu informaciju.

Odabir kandidata radite tako, što kliknete na kockicu ispred imena kandidata:

Nakon toga će se u vrhu ekrana pojaviti “crvena traka” (koja na levoj strani sadrži opciju “Označi sve”, ukoliko je potrebno da svima šaljete e-mail):

Sa desne strane ove trake se nalazi opcija “Pošalji email kandidatima”, i kada kliknete na nju pojaviće se prozor (nalik formularu) gde treba da popunite sva obavezna polja (Naziv Vaše kompanije, Vaše ime i prezime, Vaša email adresa, Naslov mejla) i odabirate unapred napravljen šablon e-maila (opcija za odabir šablona se nalazi ispod opcije za dodavanje logoa) koji ćete slati (ili pravite novi šablon u sklopu jedne od tri opcije):

Klikom na “Šabloni” imate mogućnost da birate svrhu slanja maila koja smo mi nazvali: Zahvalnica, Odbijenica i Poziv na intervju. U svakom segmentu se nalaze već napisani e-mailovi koje možete modifikovati pre slanja ili možete kreirati svoje šablone. Kreiranje vaših šablona vam omogućava da u potpunosti prilagodite komunikaciju sa kandidatima svojim potrebama. Uz svaki šablon su vam date i dodatne opcije za detaljniju personalizaciju u komunikaciji sa kandidatima te tako u poslati mail možete ubaciti ime kandidata i tako dobiti obraćanje u vokativu, u potpisu vaše ime ili naziv radnog mesta:

Bitno je napomenuti da u slučaju slanja istog e-maila na više e-mail adresa (većem broju kandidata), pojedinačni kandidati neće videti druge primaoce ovog e-maila, videće samo one podatke koje ste vi kao pošiljalac popunili.(treća slika)

Nakon ovoga treba da kliknete na dugme za slanje e-maila (u ovom primeru je to dugme “Pošalji zahvalnicu”) i e-mailovi su poslati.

Da li Vam je informacija bila korisna?

Česta pitanja