Pređi na glavni sadržaj

Šta je diskriminacija?

Diskriminacija podrazumeva nejednako postupanje prema osobi ili grupi na osnovu nekog ličnog svojstva, što za posledicu ima nejednakost u prilikama da ostvare ono što im se zakonom ili ustavom garantuje. Konkretnije to podrazumeva nejednako ophođenje prema osobama ili grupama, dovođenjem u podređen ili nejednak položaj onih koji se nalaze u istoj, sličnoj ili uporedivoj situaciji.

Ustavom Republike Srbije je zabranjena svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Ova tema je detaljnije obrađena u sledećim zakonima:

Zakon o radu
Zakon o zabrani diskriminacije
Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
Zakon о ravnopravnosti polova
Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina
Zakon o mladima
Zakon o crkvama i verskim zajednicama
Zakon o sportu

Važno je da napomenemo da Zakon o oglašavanju kojim se uređuju uslovi i opšte smernice u polju oglašavanja, takođe navodi “Zabranjeno je da oglasna poruka, neposredno ili posredno, podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta.” ( II Opšte odredbe, član 8, Zabrana podsticanja diskriminacije).

Sve dodatne informacije u oblasti diskriminacije možete da pronađete na sajtu Povereništva za zaštitu ravnopravnosti: http://ravnopravnost.gov.rs/

Da li Vam je informacija bila korisna?

Česta pitanja