Pređi na glavni sadržaj

Autor

B
Benefiti.rs

Personalizovani benefiti za zaposlene

Benefiti.rs platforma je inicirana konkretnim izazovima sa kojima se poslodavci suočavaju kada su u pitaju programi benefita zaposlenih i izazovi privlačenja, zadržavanja, motivacije i angažovanja zaposlenih. Platforma je jedinstven "one-stop-shop" pristup kreiranju personalizovanih, fleksibilnih i merljivih programa benefita, a u budžetu poslodavca koji je lako kontrolisati.