Pređi na glavni sadržaj

Garancija za mlade – nove mogućnosti i prilike

2. april 2024.
·1 minuta za čitanje

Priključite se Projektu Garancija za mlade, zajedno da pružimo šansu mladima do 30 godina starosti, koji nisu zaposleni, nisu na školovanju ili obuci (NEET – not in education, employment or training) da dobiju kvalitetnu ponudu za posao, nastavak obrazovanja ili praksu u roku od četiri meseca od ulaska u status nezaposlenosti ili napuštanja, odnosno završetka formalnog obrazovanja.

Kako bi se Garancija za mlade efikasno sprovela, prepoznata je potreba za uspostavljanjem snažnih partnerstava, posebno između resora nadležnih za rad i zapošljavanje, socijalna pitanja, obrazovanje, omladinu, privredu i finansije, sa poslodavcima, kao i sa organizacijama civilnog društva, kancelarijama za mlade i ostalim akterima na tržištu rada.

Projekat „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada “ – IPA 2020, finansiran je sredstvima Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije, realizuje se u 3 filijale Nacionalne službe za zapošljavanje – Niš, Kruševac i Sremska Mitrovica.

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je 28. februara 2024. godine javne pozive za realizaciju paketa mera u okviru Programa Garancija za mlade.

Javni pozivi, neophodna dokumentacija i dodatne informacije potrebne za uključivanje u Projekat Garancija za mlade nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, u delu Konkursi – Javni pozivi – Garancija za mlade.

Takođe, za sve dodatne informacije i podršku, na raspolaganju su i kontakt telefoni filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u kojima se realizuje projekat Kontaktirajte nas i Viber kanal Viber kanal Garancija za mlade.

Samo zajedničkim delovanjem i društveno odgovornim ponašanjem svih aktera na tržištu rada, mladima do kojih želimo da dosegnemo, pružićemo veru u nove mogućnosti, usavršavanje i generalno bolju budućnost.

 

Autor
HR Lab
HR Lab novosti na email

Saznajte prvi najnovije informacije o regrutaciji, selekciji, brendiranju poslodavaca i najave događaja koje organizujemo za vas.

Slične vesti

NovostiKLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE U UGOVORU O RADU

U današnjem poslovnom okruženju poslodavci imaju dosta poteškoća da pronađu adekvatan kadar za najvažnije pozicije u svojim firmama. Pri tom, zaposlenima koji su raspoređeni na najodgovornije radne zadatke omogućava se pristup posebno važnim znanjima, informacijama, poslovnim tajnama, kao i poslovnim kontaktima, a u svrhu kvalitetnog obavljanja posla, ili uopšte kao uslov za izvršavanje radnih zadataka. […]

NovostiPravo zaposlenih na topli obrok

Pravo zaposlenih na naknadu svih troškova koji nastaju u vezi sa radom regulisano je članom 118. Zakona o radu. Prema Zakonu o radu, zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to: 1) za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, […]

NovostiPROGRAM REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH 

U prethodnom tekstu smo opisali situacije u kojima nastupa višak zaposlenih kod poslodavca. Podsećamo da smo takođe definisali kada postoji obaveza donošenja programa rešavanja viška zaposlenih. Obaveza donošenja programa postoji u sledećim slučajevima:  Poslodavac koji ima više od 20, a manje od 100 zaposlenih, a prestaje potreba za radom 10 zaposlenih;  Poslodavac koji ima najmanje […]

Novosti„Prekvalifikovani ste za ovaj posao?“ – Kako to da razumemo? 

Ako je neko prekvalifikovan za radno mesto trebalo bi da pretpostavimo da će se brže uklopiti,  dati doprinos, doneti dodatnu vrednost, zar ne? Ako se za posao magacinskog radnika prijavi neko ko je u prethodnoj kompaniji bio šef smene u magacinu ili tim lider, takva osoba bi mogla da bude višestruko korisna i kolegama i […]