Pređi na glavni sadržaj

Da li kandidati na tržištu prepoznaju vrednost koju vaša kompanija može da im ponudi za njihovu karijeru?

14. mart 2023.
·4 minuta za čitanje

Jedno od pitanja koji treba sebi da postavi svaki CEO jeste: Koju to vrednost moja kompanija nudi trenutnom zaposlenima i potencijalnim kandidatima za njihovu karijeru?

#1 KORAK – DEFINIŠITE VREDNOST ZA SVOJE ZAPOSLENE

Prvi korak u kreiranju brenda poslodavca jeste upravo definisanje vrednosti (EVP) formi svih nagrada i beneficija koje kompanija nudi svojim zaposlenima za njihove izvanredne rezultata koje postižu na poslu. Ovo uključuje sve ono što poslodavac radi kako bi privukao nove zaposlene i zadržao postojeće i tako omogućio da ima neophodne kapacitete za uspeh kompanije.

Prilikom definisanja vrednosti za zaposlene, bitno je da razumemo preferencije i naših zaposlenih i kandidata koji traže posao na tržištu rada. Tokom prethodne četiri godine smo istraživali preferencije kandidata i pokušali da razumemo kako bi oni opisali idealnog poslodavca i na prvom mestu bismo izdvojili sledeće:

ODRŽIVA SIGURNOST

„Ja želim da radim za poslodavca čije poslovanje kreira dugoročnu održivost za sve“

Poslodavci mogu da kreiraju osećaj sigurnosti kroz dva aspekta:

  • Održivo poslovanje ne samo kroz finansijsku održivost, već i kroz društveno odgovorno poslovanje
  • Potpuno bezbedno radno okruženje

Da se vratimo na formiranje vrednosti za zaposlene. Postavlja se pitanje kako poslodavci da uključe održivu sigurnost u ponudu vrednosti ka njihovim zaposlenima?

Prvo na šta treba da obrate pažnju jeste na način na koji komuniciraju finansijske rezultate kompanije, kao i projekciju budućeg poslovanja kompanije. Sa druge strane, poslodavac treba sebe da pozicionira kao kompaniju koja podjednako brine i o dobrobiti zaposlenih, i o dobrobiti društvene zajednice u kojoj posluje. Društveno odgovorno poslovanje predstavlja sve bitniji aspekt koji potencijalni razmatraju kada donose odluku da se pridruže nekom poslodavcu.

Sa druge strane, poslodavci sve više treba da obraćaju pažnju na dobrobit zaposlenih i njihov osećaj bezbednosti u radnom okruženju. Bezbednost će u buduće biti prioritet broj 1 za poslodavce. Pored želje da se osećaju fizički bezbedno na svom radnom mestu, kao i da im je radno mesto, sredstva za rad i oprema u potpunosti funkcionalna, kandidati žele da rade u okruženju gde mogu da iznesu svoje stavove, ideje i predloge a da za to ne budu kažnjeni i poniženi.

Sve gore navedene aspekte treba uključiti u vrednost koju kreiramo za naše zaposlene, zatim je bitno da tako definisanu vrednost iskomuniciramo ka postojećim zaposlenima, a i ka kandidatima na tržištu i na kraju bismo trebali da izmerimo da li tržište vidi to što smo planirali da im ponudimo.

#2 KORAK – IZMERITI DA LI TRŽIŠTE VIDI VREDNOST KOJU STE KREIRALI ZA ZAPOSLENE KROZ PERCEPCIJU BRENDA POSLODAVCA

Zašto je važno da merimo percepciju brenda poslodavca?

Prvo, percepcija brenda poslodavca igra ključnu ulogu u privlačenju i zadržavanju kvalitetnih zaposlenih. Ako je percepcija brenda poslodavca pozitivna, kompanija će biti privlačnija za potencijalne zaposlene, a zaposleni će biti više motivisani da ostanu u kompaniji. Sa druge strane, ako je percepcija negativna, kompanija će se boriti da privuče i zadrži kvalitetne zaposlene.

Drugo, merenje percepcije brenda poslodavca može pomoći kompanijama da bolje razumeju kako ih doživljavaju zaposleni i potencijalni kandidati. Ove informacije mogu se koristiti za identifikovanje oblasti koje treba poboljšati kako bi se unapredila kultura kompanije i drugi faktori koji utiču na percepciju brenda poslodavca.

Treće, merenje percepcije brenda poslodavca može pomoći kompanijama da uporede svoju percepciju brenda poslodavca sa percepcijom drugih kompanija u istoj industriji. Ovo može pomoći kompanijama da identifikuju oblasti u kojima su bolje ili lošije od konkurencije, kao i da steknu uvid u najbolje prakse drugih kompanija u vezi sa kulturom kompanije, radnim uslovima i drugim faktorima koji utiču na percepciju brenda poslodavca.

Konačno, merenje percepcije brenda poslodavca može pomoći kompanijama da ostvare svoje ciljeve poslovanja. Ako je percepcija brenda poslodavca pozitivna, kompanija će biti bolje pozicionirana da privuče kvalitetne zaposlene, poboljša radnu efikasnost i poveća profitabilnost. Ako je percepcija negativna, kompanija će se suočiti sa poteškoćama u ostvarenju svojih ciljeva.

E sada dolazi na red najteže pitanje – Kako da izmerimo percepciju brenda poslodavca?

Prvo, vrednost koju želimo da kreiramo za naše zaposlene treba pretvoriti u seriju atributa kojima se opisuje kompanija.

Da se vratimo na našu ODRŽIVU SIGURNOST koju smo definisali na početku teksta kao vrednost. Postavlja se pitanje koje atribute bi trebali da vezuju za poslodavca kako bi je u stvari percipirali kao održivu? Na prvom mestu je to Finansijski stabilno poslovanje, koje uverava tržište da će kompanija biti stabilna i u narednim godinama. Zatim, da li poslodavac garantuje Sigurnost posla? I na kraju je bitno da za našu kompaniju ispitanici vezuju atribut Društveno odgovorno poslovanje, jer to ukazuje da smo mi poslodavac koji brine i o društvenoj zajednici.

Drugo, treba da razumemo da to što smo kreirali kao vrednost je i atraktivno za zaposlene. Prema rezultatima TLNT X istraživanja iz 2022. godine, 68% ispitanika smatra da atraktivnog poslodavca treba da odlikuje finansijski stabilno poslovanje. Sigurnost zaposlenja je bitna za 45% ispitanika, dok je društveno odgovorno poslovanje važno za 44% ispitanika. Ovo nam ukazuje da sve što i želimo da ponudimo i našim zaposlenima i jeste važno za njih.

I na kraju, treće što treba da uradimo jeste da pitamo i zaposlene i potencijalne kandidate da li neki od gore navedenih atributa vezuju za nas kao poslodavca. Zamislite situaciju da samo 12% ispitanika odabere da Finansijsko stabilno poslovanje vezuje za vašu kompaniju. Da li će kandidati hteti da apliciraju za kompaniju koja nije finansijski održiva? Verovatno ne, jer ipak ne žele da dođu u situaciju da rade za kompaniju koja će u dogledno vreme propasti. Upravo ovi rezultati mogu da nam pokažu kakva je percepcija kompanije na tržištu, koje su naše snage (ako nas vide kao društveno odgovornu kompaniju, a to je kandidatima jako bitno, onda je to automatski naša snaga) i šta je to na čemu treba da radimo kako bi naša vrednost postala još atraktivnija za postojeće i buduće zaposlene.

Jedan od načina kako da izmerite percepciju brenda vas kao poslodavca je da učestvujete u TLNT X istraživanju koje će ove godine da meri šta je to što pokreće atraktivnost kompanija na IT tržištu radne snage. Iako je ovo možda teška godina za IT kompanije, bitno je da znamo našu reputaciju, jer treba i da zadržimo i zaposlene koji rade na kreiranju rešenja za naše klijente.

Klikom na „VIŠE INFORMACIJA“ popunite kontakt formu i u najkraćem roku prosledićemo vam sve informacije koje su vam neophodne da bi učestvovali u istraživanju.

VIŠE INFORMACIJA

 

Autor
HR Lab
HR Lab novosti na email

Saznajte prvi najnovije informacije o regrutaciji, selekciji, brendiranju poslodavaca i najave događaja koje organizujemo za vas.

Slične vesti

Employer BrandingKada je fluktuacija zaposlenih opomena za poslodavca

Fluktuacija ili odliv zaposlenih veoma varira od pozicije do pozicije, ali i s obzirom na različite poslovne funkcije i branše. I same kompanije se razlikuju po svojim poslovnim politikama i odnosu prema fluktuaciji. Neke svesno idu na visoku fluktuaciju kao što je bio slučaj sa Wall-Mart kompanijom kod koje je fluktuaciju dostigla 70%. U pomenutoj […]

Employer BrandingVredan, vredna, a nikako da nas unaprede na poslu

Pre par meseci sam razgovarala sa zaposlenom koja je najiskusnija u svom timu, ima dugogodišnje znanje u svojoj oblasti, vredna je i odgovorna. Zbog svega toga, predloženo joj je da povede sektor kao menadžer. Njen odgovor je bio: „Ako nije problem, ja ne bih da budem lider sektora. Ne umem da delegiram, teško mi je […]

Employer BrandingEB priče iz regiona – Jelena Jelušić: Universumova Akademija pruža dubinsko razumevanje Employer Brandinga

Kako je u toku prolećni upis na priznatu Universumovu EB Akademiju, prenosimo vam sveža iskustva i utiske Jelene Jelušić, HR & Employer Branding Consultant, Inspo Consulting, iz Zagreba koja je nedavno pohađala Akademiju. Jelena je diplomirani psiholog iz Zagreba, sa više od 18 godina iskustva u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Radila je kao prvi i […]

Employer BrandingDa li je iskustvo baš uvek najbolji učitelj

Kada se bira vođa novog projekta, često apsolutnu prednost imaju iskusni menadžeri koji su imali uspeha na sličnim poslovima. Ali, da li je uspešno iskustvo ključna karakteristika na koju treba da se fokusiramo? Nakon finansijske krize 2008. godine mnogi su se pitali da li je Alan Grinspan, slavljeni dugogodišnji šef američkih federalnih rezervi, bio zaista […]