Pređi na glavni sadržaj

Osam pobedničkih strategija za lidere u sticanju talenata i brendiranju poslodavaca 

1. februar 2024.
·6 minuta za čitanje

U ovom članku ćemo istražiti ključne strategije za efikasno pozicioniranje vaše organizacije i privlačenje vrhunskih talenata u 2024. godini.  

Procenite i analizirajte svoj učinak u 2023. godini 

Započnite sveobuhvatnim pregledom vaših marketinških strategija zapošljavanja, percepcije brenda poslodavca i ukupnog iskustva kandidata tokom prošle godine. Ova vežba će vam pomoći da identifikujete oblasti u kojima ste se istakli i one koje zahtevaju poboljšanje. Vodite se mudrim rečima Pitera Drakera: „Ne možete upravljati onim što ne merite“. 

Pitanja za razmatranje: 

 • Koje su bile vaše najuspešnije marketinške strategije za zapošljavanje ove godine? Da li se mogu ponoviti?
 • Da li ste naišli na značajne izazove ili prepreke koje su ometale iskustvo kandidata? Kako se mogu rešiti te situacije?
 • Kako je evoluirala percepcija vašeg brenda poslodavca tokom godine i na kojim prednostima možete dalje da gradite?

  Pregledajte i optimizujte svoj brend poslodavca 

Procenite koliko dobro je vaš brend poslodavca (EB) odjeknuo kod kandidata i da li je u skladu sa vašim organizacionim vrednostima i kulturom. Razmislite o korišćenju fokus grupa i anketa zaposlenih da biste stekli dublje razumevanje o tome kako se vaš brend razvija. Važno je da shvatite kako se vaš EB doživljava u okviru organizacije i eksterno. 

Pitanja za razmatranje: 

 • Koliko je vaš brend poslodavca (EB) efektivno usklađen sa vašim organizacionim vrednostima i kulturom?
 • Da li i zaposleni i kandidati smatraju da je vaš EB autentičan i privlačan?
 • Da li postoje razlike između željenog imidža vašeg brenda poslodavca i njegove stvarne tržišne percepcije?
 • Da li je vaš EB spreman za promene karijernih težnji kandidata u 2024. godini?

  Iskoristite povratne informacije kandidata 

Iskoristite povratne informacije dobijene od kandidata da poboljšate svoje procese zapošljavanja. Identifikujte uobičajene bolne tačke ili oblasti u kojima su kandidati osećali da nisu povezani sa procesom. Proaktivno ciljajte ove probleme kako biste poboljšali iskustvo kandidata i pozitivno uticali na vaš EB. 

Pitanja za razmatranje: 

 • Da li imate strukturiran proces za prikupljanje povratnih informacija kandidata, upoznavanje sa tim reakcijama i postupanje na osnovu njih?
 • Koje su bile najčešće povratne informacije ili žalbe kandidata tokom procesa zapošljavanja?
 • Da li je bilo određenih faza ili istaknutih momenata u celokupnom procesu privlačenja talenata i zapošljavanja u kojima su kandidati izrazili nezadovoljstvo?
 • Koliko su efikasno povratne informacije i sugestije kandidata integrisane u poboljšanja procesa?
 • Kako biste ocenili iskustvo vaših kandidata prošle godine u odnosu na prethodnu i koji su vam ciljevi za 2024.godinu?Jačanje vašeg paketa vrednosti za zaposlene (EVP) 

Izrada ubedljivog EVP-a je od suštinskog značaja za privlačenje vrhunskih talenata, ali zahteva posvećenost stalnom poboljšanju. Kao što vaše poslovne potrebe neprestano evoluiraju, tako se razvijaju i želje vaših kandidata. Da biste bili sigurni da je vaš EVP usklađen sa promenljivim težnjama i preferencijama, iskoristite uvide iz istraživanja o preferencijama kandidata, kao što su Universumovi podaci. Veoma je moguće da se Universum već povezao sa vašim kandidatima i prikupio njihova mišljenja, čineći ovo efikasnim načinom za praćenje jaza između onoga što nudite, onoga što kandidati žele i kako vas doživljavaju u poređenju sa vašim konkurentima u privlačenju talenata. U 2024. godini napravite plan da budete više usredsređeni na kandidate i naglašavajući jedinstvene snage vaše organizacije budite različiti od konkurencije. 

Pitanja za razmatranje: 

 • Koliko dobro vaš trenutni EVP odgovara preferencijama i težnjama vaših ciljnih kandidata?
 • Da li ste potencijalnim kandidatima efikasno preneli svoje jedinstvene snage i mogućnosti za rast na način koji vas razlikuje od konkurencije?
 • Koje povratne informacije ili uvide ste prikupili od kandidata u vezi sa vašim EVP-om?
 • Da li ste spremni za razvoj karijernih interesovanja vaših kandidata u 2024. godini?

  Prihvatite tehnologiju i inovacije 

Budite u toku sa najnovijim tehnološkim trendovima i alatima za zapošljavanje koji mogu da pojednostave vaše procese, poboljšaju motivisanost i angažovanost kandidata i poboljšaju efikasnost. Prigrlite digitalne platforme, analitiku podataka i rešenja zasnovana na veštačkoj inteligenciji da biste stekli konkurentsku prednost. Tehnologija vam može pomoći da efikasnije doprete do kandidata i sarađujete sa njima, posebno kada je u pitanju rad na daljinu. Svi ćemo uključiti veštačku inteligenciju u naš radni tok 2024. godine i oni koji prvi shvate najbolji način da to urade imaće konkurentsku prednost. Kako još da ubrzate strategije privlačenja talenata u 2024. godini? Kreirajte prilagođeno iskustvo kandidata korišćenjem generativne veštačke inteligencije i uključivanjem lekcija naučenih kroz korisničko iskustvo. 

Pitanja za razmatranje: 

 • Koje ste tehnološke trendove i alate u zapošljavanju usvojili ove godine? Šta ste iz toga naučili što može da vodi buduće tehnološke inicijative?
 • Da li je bilo izazova ili ograničenja prilikom implementacije novih tehnoloških rešenja? Koje lekcije iz tih iskustava možete primeniti za uspešnije implementacije u ovoj godini?

  Podstičite stvarnu različitost, pravičnost i inkluziju 

Preko 90% „Najatraktivnijih poslodavaca na svetu“iskoristilo je svoj brend poslodavca da poboljša različitostost, pravičnost i inkluziju 2023. godine.” Nadamo se da već imate strategije za negovanje raznovrsne i inkluzivne kulture radnog mesta i dobro artikulisane KPI za merenje vašeg napretka. Pravo je vreme da procenite svoja dostignuća u ovoj oblasti i procenite svoje prakse zapošljavanja kako biste osigurali da one daju prioritet jednakim mogućnostima i eliminišu pristrasnosti. Efikasno prenošenje vaše posvećenosti DE&I (različitosti, pravičnosti i inkluzija) putem poruka o vašem brendu poslodavca je od ključne važnosti. Karakteristike radnog mesta koje su najatraktivnije za kandidate koje pripadaju manjinskim grupama često se razlikuju od onih karakteristika koje privlače kandidate koji tim grupama ne pripadaju. 

Vaši programi za prijavu kandidata mogu biti različiti kao i vaši kandidati. Dugotrajnost  i autentičnost vam mogu biti saveznici. 

Pitanja za razmatranje: 

 • Koliko je vaša trenutna radna snaga raznolika i inkluzivna? Koji su koraci preduzeti da se to poboljša i da li biste mogli da ih ponovite?
 • Da li u vašem procesu zapošljavanja postoje bilo kakve pristrasnosti ili prepreke koje mogu ometati različitost i inkluziju? Da li imate nepristrasan način da identifikujete i rešite takve pristrasnosti?
 • Koliko ste efikasno preneli svoju posvećenost DE&I potencijalnim kandidatima i zaposlenima, i da li znate šta zaposleni i kandidati, a posebno oni koji pripadaju manjinskim grupama, misle o vašim iskustvima u zapošljavanju? Da li je vaša komunikacija o regrutaciji različitosti fokusirana na ono što različiti kandidati žele u iskustvu zapošljavanja ili su samo fokusirani na različitost?
 • Da li su vaše komunikacije o različitosti istinito, kredibilno i autentično predstavljanje radnog iskustva koje nudite ili su više aspirativne?

  Ojačajte partnerstvo sa regruterima 

Saradnja sa menadžerima regruterima je od vitalnog značaja i za uspešnu primenu EVP-a (paketa vrednosti za zaposlene) i za sticanje talenata. Uspostavite jake odnose sa njima, razumite njihove potrebe vezano za talente i uključite ih u ceo proces. Usklađujući svoje napore sa njihovim ciljevima, možete osigurati efikasniji i efektivniji proces zapošljavanja. 

Pitanja za razmatranje: 

 • Koju ste uspešnu saradnju imali sa menadžerima regruterima u 2023. godini i kako možete da na toj saradnji gradite nove uspehe ove godine?
 • Koliko ste ste se kroz saradnju sa njima trudili da razumete njihove potrebe za talentima?
 • Da li je bilo nekih oblasti neusklađenosti ili izazova sa kojima ste se suočili kroz saradnju sa njima?
 • Koliko su menadžeri regruteri bili zadovoljni kvalitetom kandidata koji su im predstavljeni?
 • Da li su oni usklađeni sa vašom strategijom brenda poslodavca i predstavljeni u vašem EVP-u?

  Donošenje odluka zasnovano na podacima i kontinuirano učenje i razvoj 

Prošle godine 88% najatraktivnijih poslodavaca na svetu često je koristilo podatke u marketinškim odlukama o brendu poslodavca i regrutaciji. Uspostavljanje referentnih vrednosti fokusiranih na svest o vašem brendu, na dolaženje do kandidata, vreme do popunjavanja slobodnog radnog mesta, kvalitet zapošljavanja, zadovoljstvo kandidata, zadržavanje zaposlenih, cenu po zapošljavanju, DEI, odnosno različitost, pravičnost i inkluzija, prihvatanje ponude i još mnogo toga, kritični su pokazatelji učinka koji će vam pomoći da merite efektivnost vašeg brenda poslodavca i da njime upravljate.  

Dobro definisana tabela ovih ključnih pokazatelja može vam pomoći da prikažete vrednost svog rada i uticaj vaših napora. Vaše razumevanje ovih kritičnih pokazatelja učinka može pomoći sačuvate svoj posao od potencijalnih smanjenja, uz negovanje kulture stalnog poboljšanja, učenja i razvoja u vašoj organizaciji. Poznavanje brojeva koji opisuju važne aspekte posla koji obavljate, takođe može doprineti ubedljivosti inicijativa za ulaganje u programe usavršavanja zaposlenih i menadžera za zapošljavanje. Ovo ne samo da unapređuje vaš EB, već i osigurava da imate kvalifikovanu radnu snagu koja se može prilagoditi rastućim poslovnim potrebama.  

Pitanja za razmatranje: 

 • Koje ključne pokazatelje učinka (KPI) trenutno imamo i koje KPI možemo da razvijemo tokom ove godine?
 • Koji programi obuke i usavršavanja su se pokazali efikasnim ove godine? Možemo li na njima dalje da gradimo? Šta nam je potrebno da ostvarimo svoje ciljeve sledeće godine?
 • Da li prikupljamo povratne informacije od zaposlenih u vezi sa efektivnošću inicijativa za učenje i razvoj?
 • Kako možemo pokazati uticaj kontinuiranog učenja i razvoja na uspeh naše organizacije?

Posvećenim bavljenjem ovim pitanjima i pažljivim razmatranjem svake od osam preporuka, lideri upravljanja brendom poslodavca i privlačenja talenata mogu efikasno da procene svoja dostignuća i identifikuju oblasti za poboljšanje u svojim strategijama. Snažan proces evaluacije osnažiće ove lidere da donose odluke zasnovane na informacijama i podacima i postaviće teren za snažan učinak na kraju ove godine. Prihvatajući ove strategije i održavajući stalnu posvećenost poboljšanju, uz usklađenost između strategije talenata i poslovne strategije, vaša organizacija će biti u optimalnoj poziciji: moći će da privuče vrhunske talente i razvije brend poslodavca koji može da se prilagodi tržištu talenata koje se brzo menja i razvija. 

HR Lab novosti na email

Saznajte prvi najnovije informacije o regrutaciji, selekciji, brendiranju poslodavaca i najave događaja koje organizujemo za vas.

Slične vesti

Employer BrandingPiterovo načelo: i ironija i oprez

Kako nagraditi odličnog zaposlenog, u organizaciji koja zaista nastoji da nagradi učinak, trud i uspeh? Menadžeri i služba za ljudske resurse često nemaju opciju da ponude dalje povišice ili više slobodnog vremena, ili iz različitih razloga ne uspevaju da rad organizuju tako da omoguće dalje usavršavanje i autonomiju. Tako kao opcija nagrade ostaje napredovanje na […]

Employer BrandingEmployer Branding Akademija: Nova lestvica u vašoj karijeri

Infostud, najveći domaći centar za rešenja iz oblasti regrutacije, selekcije i brendiranja poslodavaca, i Universum, najveća globalna kompanija za Employer Branding, posvećeno rade na tome da tržište Srbije i Emloyer Branding scenu podignu na viši nivo, a pojedince kroz EB Akademiju specijalizuju za ovu oblast. Employer Branding Akademija sada već broji više od 50 sertifikovanih […]

Employer BrandingMiloš Milaković: Za šalu uvek ima mesta, kompanije to moraju da shvate 

Ko god da je iole u svetu employer brandinga, zapošljavanja, marketinga ili prosto – na društvenim mrežama, nije mogao da ne primeti inovativni pristup u kreiranju EB kampanja.  Prvo smo imali priliku  da upoznamo  kompaniju ITengine kroz seriju satiričnih videa o tome kako IT scena u Srbiji izgleda, a nedavno nas je Miloš Milaković obradovao […]

Employer BrandingNaš blog tekst – najbolje mesto na kojem o sebi pričate kandidatima

Kome najviše verujemo kada kupujemo auto, kućne aparate, kada idemo kod frizera ili biramo lekara? Svi slušamo preporuke prijatelja, komšija, poznanika, svih koji su imali nekog dodira sa onim šta nas zanima i kojima verujemo na osnovu iskustva. Znamo da situacija nije mnogo drugačija ni kada se kandidati raspituju o kompaniji, poslu, uslovima rada, beneficijama, […]