Pređi na glavni sadržaj

Brendirajte poziciju koju oglašavate

Mnogo se priča o brendiranju poslodavaca, a retko se govori o brendiranju konkretne pozicije iako je to postao jedan od najmoćnijih načina privlačenja kvalitetnih kandidata. Danas je brend pozicije možda još i važniji od brenda poslodavca. Razlog za to je sve dinamičnije i fleksibilnije tržište rada. Zaposleni su sve lojalniji onome što rade, a sve manje poslodavcu. Individualistički sistem vrednosti dominira, a posledica toga je da se kandidati pitaju: „Gde sam tu ja?“ ili „Šta ja time dobijam?“. Ukoliko je odgovor negativan počeće da gledaju na drugu stranu.

U situaciji kada je većina u stalnoj potrazi za boljom ponudom „prodati“ upražnjenu poziciju postaje pravi izazov.

Šta kandidati podrazumevaju pod “boljom ponudom”

Obično je to ponuda bar za četvrtinu bolja od trenutnog posla. Pri tome se ne misli samo na visinu zarade već na ukupnu vrednost koju čine ne samo zarada i beneficije, već i priroda posla i mogućnosti za dalji profesionalni razvoj. Kandidat se pita šta će raditi, šta će novo naučiti, kakvo iskustvo će steći.

Kvalitetni kandidati traže interesantniji, izazovniji posao koji će u većoj meri biti u skladu s njihovim interesovanjima i kompetencijama. Brend poslodavca ih interesuje, ali ne toliko koliko veza između konkretne pozicije i strategije preduzeća.

Što je posao u profesionalnom smislu izazovniji to u većoj meri može da nadkompenzuje ostale beneficije.

Praksa pokazuje da dobro izbrendirana pozicija ima moć da poveća odziv potencijalnih kandidata, naročito polu-pasivnih kandidata koji ne prate redovno oglase, već tu i tamo pogledaju šta je u ponudi. A kako prema nekim procenama oni čine čak 40% radne populacije, to znači da na njih treba da obratite pažnju. Eto zašto vam je to važna informacija.

U principu imate svega desetak sekundi na raspolaganju da prenesete svrhu i smisao posla kojim ćete ih privući.

Posao ne sme da zvuči dosadno jer samo atraktivne pozicije privlače atraktivne kandidate. Na dosadne oglase se javljaju ili oni koji su očajni ili oni kojima rutinski i monotoni poslovi odgovaraju jer ne vole promene i rizike koje izazovi sa sobom nose.

Kako da  radni zadaci izgledaju izazovno

Pozicija koja se oglašava treba da bude deo više misije, vizije i strategije poslodavca. Umesto

tradicionalnog opisa posla koji podrazumeva listu obaveza i dužnosti treba opisati kako izgleda uspeh na datoj poziciji.

Treba pojasniti šta se očekuje od nekoga na datoj poziciji. Koji zadaci, aktivnosti, projekti će osobi biti dodeljeni, sa kakvim ljudima će imati priliku da sarađuje, kakve su trenutne okolnosti i šta se od osobe očekuje da postigne (veći obrt, patent, kreiranje novog proizvoda/usluge ili nešto drugo).

Ne treba krenuti od sopstvene liste želja, odnosno kriterijuma koje idealan kandidat treba da ispunjava. Umesto toga treba krenuti sa šansama koje se kandidatu ukazuju. Na primer: „Iskoristite svoje znanje iz ekonomije i pomozite nam da uspostavimo računovodstveni sistem koji će moći da funkcioniše u zemljama regiona“ zvuči bolje nego: „Potrebno je da ste diplomirani ekonomista i da imate najmanje 5 godina radnog iskustva u zemljama regiona“.

Znači, umesto liste želja akcenat treba staviti na radnu uspešnost i krajnje ishode, odnosno razultate koji se očekuju.

Naprosto i zbog toga što idealnih kandidata nema. Svakome nešto nedostaje. Ali upravo je to prednost koju je moguće iskoristiti tokom intervjua kao šansu koja se kandidatu nudi za daljim profesionalnim razvojem.

Isto tako, treba koristiti aktivne opise umesto pasivnih i sadašnje, a ne prošlo vreme. Aktivni glagoli zvuče atraktivnije od pasivnih, kao na primer „uraditi“ , „promeniti“, „poboljšajti“ umesto „biti odgovorni za“. Bolje zvuči ako kažete: „Imaćete šansu da povećate prodaju u regionu“, nego: „Bićete odgovorni za porast prodaje u regionu“.

Kod brendiranja upražnjene pozicije cilj je kako privući najbolje, a ne kako odbiti nepoželjne. Naime, dok nije postojala automatska predselekcija, kao ni usluga targetiranja kandidata poslodavci su se suočavali sa problemom kako da u mnoštvu neodgovarajućih prijava dođu do poželjnih kandidata zbog čega su namerno pisali oglas na način koji će uplašiti i odbiti slabije kandidate.

Kako da privučete najbolje kandidate

Ako se pri brendiranju upražnjene pozicije ne vodi računa o tome šta su želje i motivi najboljih kandidata velika je verovatnoća da će proces zapošljavanja proteći neuspešno.

Kao što sam već rekla, danas savremena tehnologija omogućava filtraciju neadekvatnih kandidata tako da nema potrebe opisivati upražnjenu poziciju na način koji će odbiti neodgovarajuće kandidate.

Obično najbolji kandidati veliku pažnju poklanjaju:

  • Kvalitetu samog posla,
  • Onome šta će raditi,
  • Šta će naučiti, i
  • Šta će postati u profesionalnom smislu.

Najviše ih zanima posao koji je u skladu s njihovim interesovanjima i sposobnostima i uglavnom to igra najveću ulogu pri donošenju odluke koji posao prihvatiti.

Za njih je novi posao važan korak u daljem razvoju karijere.

Ostali svoje karijerne odluke uglavnom zasnivaju na osećaju sigurnosti zbog čega im je najvažnija veličina i finansijska snaga kompanije kao i visina zarade i paket beneficija.

Vaša poruka će privući jednu ili drugu vrstu kandidata, pa kakve kandidate želite u svojoj organizaciji?

Pretplatite se na HR novosti

Saznajte najnovije informacije o regrutaciji, selekciji, brendiranju poslodavaca i najave događaja koje organizujemo za vas.

Slične vesti

Employer BrandingZasijajte pred IT kandidatima

Grupacija sajtova za zapošljavanje Poslovi Infostud ima višegodišnje iskustvo u pomaganju poslodavcima da približe svoj brend i kulturu odgovarajućim kandidatima. U tom brending univerzumu pre pet godina izgrađena je posebna galaksija namenjena isključivo IT kandidatima – sajt HelloWorld.rs. Svakodnevnu komunikaciju sa IT kandidatima i znanje o brendiranju HelloWorld je spojio u jednu celinu, kreirajući kompanijski […]

Employer BrandingKandidati se prvo informišu o firmi, pa onda konkurišu na posao

Odmah pošto pročitaju neki oglas za posao, a pre nego što konkurišu na to radno mesto, kandidati u najvećem broju slučajeva traže informacije o kompaniji i poslodavcu kod koga žele da dobiju zaposlenje, pokazalo je najnovije istraživanje koji su popunili posetioci profila kompanija na sajtu Poslovi.infostud.com.  Od ukupno 966 anketiranih ispitanika, čak 67,2% njih pretražuje profile kompanija i […]

Employer BrandingKako izgleda Employer Branding u doba krize

Kako kod menadžmenta izboriti resurse za strateško bavljenje Employer Brandingom? Kako formirati EVP? Kako postaviti KPI I kako meriti učinkovitost Employer Branding aktivnosti? Koji su konkretni alati i primeri  iz prakse? Upravo o ovim temama je najviše bilo reči tokom vebinara posvećenog Employer Brandingu ( u doba krize) u organizaciji sajtova Poslovi infostud i HR […]

Employer BrandingKako je kompanija NIS koristeći svu snagu naših kanala postigla desetostruko veći broj pregleda oglasa

Postavljanje oglasa za određeno radno mesto na sajtu poslovi.infostud.com, dokazano će vam doneti dobre rezultate. Međutim, razlika između dobrog i odličnog ipak postoji kada je u pitanju privlačenje najboljih kandidata, a mi naše gotovo dvodecenijsko iskustvo na tržištu zapošljavanja koristimo da pomognemo kompanijama da pronađu najbolje modele za sebe. Koliko puta ste se našli u […]