Pređi na glavni sadržaj

Kada ste poslednji put pomogli kolegi koji je disleksičan?

5. septembar 2023.
·2 minuta za čitanje

Jedna od značajnih demografskih promena sa kojima se poslodavci suočavaju jeste povećanje broja neuro-divergentnih kandidata koji imaju dijagnostikovan poremećaj pažnje sa hiperaktivnošču (ADHD), disleksiju, disgrafiju, dispraksiju, dijagnostikivanu depresiju, Turetov sindrom i druge poteškoće da učenjem i socijalnim interakcijama.

Iako 70% ispitanika, koji su učestvovali u ovogodišnjem istraživanju, smatra da njihov poslodavac treba da podstiče različite načine mišljenja i kognitivnih stilova, postavlja se pitanje koliko su lideri i zaposleni zaista spremni da podrže inkluziju neuro-divergentnih kolega.

Uprkos činjenici da svaki sedmi kandidat pripada grupi neuro-divergentnih, većina lidera kažu da ne želi da ih zaposli u svom timu prvenstveno zbog pretpostavke da će njihova inkluzija zahtevati veliko angažovanje tima, da se neće uklopiti u kulturu ili da neće moći da steknu neophodne veštine.

Neka istraživanja pokazuju suprotno – JP Morgan & Chase’s u okviru svog programa Autism at Work je sproveo istraživanje o rezultatima rada zaposlenih sa autizmom koje kaže da su ti zaposleni bili 48% brži i do 92% produktivniji nego neuro-tipični zaposleni i pokazali su da imaju visoku orijentaciju na detalje, kao i njihovo prepoznavanje i superioran fokus.

Kako poslodavci mogu da podrže inkluziju neuro-divergentnih zaposlenih u radnom okruženju na jednostavan način?

Kreiranje svesti o važnosti neuro-divergentnosti – Poslodavci bi trebali prvo da organizuju obuke za sve zaposlene kako bi im kreirali svest o različitim neurodivergentnim stanjima, kao što su autizam, ADHD, i druge. Ovo će pomoći u smanjenju stigme i razumevanju.

Prilagođavanje radnog okruženja – Radno okruženje treba da bude prilagođeno tako da bude inkluzivno. To može uključivati promene u prostornom osvetljenju, zvuku i organizaciji radnih prostora kako bi se smanjili potencijalni distraktori.

Fleksibilnost u radnom vremenu – Treba omogućiti neuro-divergentnim zaposlenima fleksibilnost u rasporedu radnog vremena za zaposlene koji to zahtevaju. To će im pomoći da bolje upravljaju svojim radnim obavezama i smanje stres. Na primer, zaposlenima sa disleksijom bi veoma značilo davanje dodatnog vremena za završavanje zadataka koji uključuju čitanje ili pisanje. Ovo će omogućiti zaposlenima sa disleksijom da se bolje organizuju i postignu kvalitetne rezultate.

Pristup tehnološkim alatima – Poslodavci treba da omoguće pristup tehnološkim alatima i softverima koji olakšavaju rad neurodivergentnim zaposlenima. Kako bismo pomogli zaposlenima sa disleksijom, poslodavci bi trebali da omoguće pristup softverima za čitanje teksta naglas ili softverima za pravopisnu proveru napisanog teksta. Ovo može značajno olakšati komunikaciju i radne zadatke.

Osim ovih aktivnosti, važno je da poslodavci aktivno komuniciraju sa neurodivergentnim zaposlenima kako bi razumeli njihove potrebe i izazove. Otvorena i podržavajuća radna sredina igra ključnu ulogu u promovisanju inkluzije i doprinosi uspehu kompanije.

 

HR Lab novosti na email

Saznajte prvi najnovije informacije o regrutaciji, selekciji, brendiranju poslodavaca i najave događaja koje organizujemo za vas.

Slične vesti

Employer BrandingNevena Savić, Bosch Srbija: Na posao odlazimo sa idejom da radimo nešto što poboljšava kvalitet života mnogih ljudi

Kompanija Bosch Srbija treći je najpoželjniji poslodavac u Srbiji, po mišljenju čak 11.000 kandidata koji su učestvovali u istraživanju Talent X! Ova kompanija se već dugo nalazi u samom vrhu najpoželjnijih poslodavaca na domaćem tržištu, a ove godine se po tom kriterijumu po prvi put našla u Top tri omiljenih radnih sredina u Srbiji. Istraživanje […]

Employer BrandingNova tema a stara potreba: onboarding za porodilje

Nedavno sam primetila na LinkedIn mreži inicijativu da se uvede onboarding za zaposlene koje se vraćaju sa porodiljskog i pokušala da se setim sopstvenog povratka na posao. Sećam se samo toga da je kompanija bila ista, a opet nekako drugačija. Možda pomenuta inicijativa i ima smisla.   Naravno da onboarding za porodilje koje su se vratile […]

Employer BrandingIstraživanje poželjnosti poslodavaca u Srbiji: Finansijska stabilnost ključna za kandidate

Tokom marta 2024. godine sprovedeno je Talent X istraživanje poželjnosti poslodavaca i percepcije brenda poslodavaca na tržištu radne snage u Srbiji putem platformi Infostuda, uključujući sajtove Poslovi Infostud i Startuj Infostud. Preko 11.000 kandidata učestvovalo je u istraživanju, s ciljem identifikacije najpoželjnijih poslodavaca prema mišljenju ispitanika, kao i razumevanja faktora koji čine jednog poslodavca atraktivnim, […]

Employer BrandingNove generacije zaposlenih zahtevaju fleksibilnije rukovođenje

Tradicionalan vid rukovođenja se oslanja na hijerarhijsku organizacionu strukturu koja nije toliko fleksibilna, što odbija mlade koji upravo fleksibilnost stavljaju čak i ispred sigurnosti zaposlenja. Prema rezultatima istraživanja koje je sprovela Roberta Katz,  generacija Z želi lidere koji rukovode konsenzusom. Tako da kompanije, naročito one u IT i telekomunikacionom sektoru, koje žele da ostvare konkurentsku […]