Pređi na glavni sadržaj

Iskustvo kandidata – Candidate Experience

30. maj 2019.
·2 minuta za čitanje

Iskustvo kandidata (eng. Candidate Experience) je proces u ljudskim resursima u zapošljavanju i predstavlja (kandidatovo) celokupno viđenje, utisak i doživljaj koje dobije kroz proces selekcije.

Veoma je bitno kako kandidati doživljavaju celokupan proces regrutacije i selekcije počevši od teksta oglasa za posao, načina podnošenja prijave, testiranja, intervjua, pa sve do davanja ponude za posao jer se i na taj način poslodavci nadmeću za talente.

Danas kandidati, zahvaljujući eri interneta i društvenih mreža, mogu da saznaju mnogo toga o bilo kom poslodavcu, a i da konkurišu bilo gde u svetu, kao što mogu vrlo lako da podele svoje iskustvo konkurisanja sa drugima.

Zbog toga poslodavci stalno treba da se trude da unaprede doživljaj kandidata u procesu selekcije.

Međutim, doživljaj kandidata je nemoguće unaprediti ukoliko poslodavac ne zna u kolikoj meri su kandidati zadovoljni postojećim procesom. Zbog toga od kandidata treba tražiti da ocene proces selekcije.

Isto kao što treba da traži povratnu informaciju od kandidata, koji su učestvovali u procesu selekcije, poslodavac treba i da da povratnu informaciju kandidatima i to relativno brzo nakon što su konkurisali. Kandidate treba obavestiti da su uspešno konkurisali i da je njihova prijava primljena, u kojoj fazi procesa selekcije se nalaze, koji je sledeći korak, ali i kada je za njih proces završen.

Zahvaljujući mogućnosti automatskog odgovaranja moguće je, bez obzira na broj kandidata, postići davanje brzih odgovora. Poslednja reč tehnike u tom smislu je korišćenje četbotova (chatbot) koji odgovaraju 24 sata 7 dana u nedelji na najčešća pitanja koja kandidati mogu da imaju u procesu regrutacije i selekcije bez ikakvog upliva ljudskog faktora u ceo proces.

Takođe, poslodavac treba da izbegava bezličan način obraćanja kandidatima. Time što poslodavac oslovljava kandidata njegovim ličnim imenom unosi izvesnu dozu topline i ostavlja utisak profesionalizma.

Ali još je važnije to što na taj način poslodavac uspostavlja i gradi odnos sa kandidatima od kojih se očekuje da konkurišu i u budućnosti možda i na neke druge pozicije. Kandidati koji su ovog puta imali nedovoljno iskustva za koju godinu mogu biti itekako interesantni i poželjni.

Kandidate koji su uložili dosta vremena u procesu selekcije poslodavac treba da obavesti zbog čega nisu dobili posao. Poslodavci obično izbegavaju  da navode razloge da ne bi ulazili u raspravu s kandidatima vezano za odluku koju su doneli. Međutim, takva vrsta poruke je potrebna da bi se kandidati ohrabrili, inspirisali i  posavetovali kako da se bolje pripreme sledeći put.

Kada se poslodavac trudi da kandidati imaju prijatno iskustvo u procesu selekcije smanjuje se broj kandidata koji odustaju u procesu selekcije, a povećava se broj kandidata koji formiraju pozitivno mišljenje o kompaniji kao poslodavcu i koji ponovo konkurišu kasnije, preporučuju kompaniju nekome ili ukoliko su bili korisnici kompanijskih proizvoda i usluga nastavljaju da to budu i u buduće.

Autor
HR Lab
HR Lab novosti na email

Saznajte prvi najnovije informacije o regrutaciji, selekciji, brendiranju poslodavaca i najave događaja koje organizujemo za vas.

Slične vesti

HR azbukaUporedna HR analiza – HR Benchmarking

Uporedna HR analiza (eng. HR Benchmarking) je tehnika koja se koristi za potrebe analitike, a koja polazi od određenog standarda, pokazatelja, kao referentne tačke za poređenje. To mogu biti ključni pokazatelji poslovne uspešnosti drugih kompanija iz branše sa kojima se kompanija poredi.  Poređenje se vrši u pogledu parametara koji su od značaja kada je reč […]

HR azbukaPaket vrednosti za zaposlene – Employee Value Proposition (EVP)

Paket vrednosti za zaposlene (eng. Employee Value Proposition – EVP) je sve ono što poslodavac  pruža, finansijski i nefinansijski, zaposlenom u zamenu za njegov rad, kao što su: plata, uslovi rada, različite beneficije, mogućnost napredovanja, razvojne mogućnosti, kvalitet kolega i menadžmenta, organizaciona kultura,  lokacija i drugo. Ponuda poslodavca treba da predstavlja jedan celovit paket vrednosti […]