Pređi na glavni sadržaj

Paket vrednosti za zaposlene – Employee Value Proposition (EVP)

6. jun 2019.
·2 minuta za čitanje

Paket vrednosti za zaposlene (eng. Employee Value Proposition – EVP) je sve ono što poslodavac  pruža, finansijski i nefinansijski, zaposlenom u zamenu za njegov rad, kao što su: plata, uslovi rada, različite beneficije, mogućnost napredovanja, razvojne mogućnosti, kvalitet kolega i menadžmenta, organizaciona kultura,  lokacija i drugo.

Ponuda poslodavca treba da predstavlja jedan celovit paket vrednosti za  ciljnu grupu kandidata i da odgovara njihovim potrebama i željama kako bi im bila privlačna i kako bi kandidati imali utisak da je kompanija kao stvorena za njih.

Takođe, ponuda poslodavca bi trebalo da bude jedinstvena, različita od onoga što drugi poslodavci nude kako bi poslodavac ostvario konkurentsku prednost u privlačenju i zadržavanju deficitarnog kadra.

Kako je broj kvalitetnih kandidata danas nedovoljan s obzirom na potražnju koja postoji na globalnom nivou u toku je „rat na talente“.

To znači da se poslodavci sve žešće nadmeću za kandidate. Odnos snaga na tržištu rada se sve više pomera u korist kandidata, bar kada je reč o deficitarnoj radnoj snazi.

Poslodavcima je sve teže da regrutuju takve kandidate jer se najčešće  radi o pasivnim kandidatima koji su zaposleni i ne traže aktivno posao.

Poslodavci se nadmeću za kandidate po istom principu po kom se kompanije nadmeću za kupce zbog čega u regrutaciji počinju da važe prodajni i marketinški principi.

Kandidatima treba prodati kompaniju i upražnjenu poziciju. Na kandidate se gleda kao na konzumente zaposlenja pa ono što se zapravo nudi je prijatno iskustvo rada u kompaniji.

Poslodavac treba da se zapita zašto je sveukupno iskustvo rada u njegovoj kompaniji toliko superiornije u odnosnu na iskustvo rada u nekoj drugoj kompaniji. Zbog čega su zaposleni odlučili da se posvete kompaniji? Šta ih je privuklo, šta ih svaki dan iznova motiviše i zadržava?

Zbog svega toga postalo je veoma važno kreirati atraktivnu ponudu koju ciljna grupa kandidata neće moći da odbije i koja će ih dovoljno dugo držati u kompaniji. U protivnom počeće da razgledaju šta je sve u ponudi i gde bi mogli da sklope bolju pogodbu, a zahvaljujući Internetu to postaje sve lakše.

Kandidati koji su traženi mogu da biraju između više poslodavaca. Oni nisu prinuđeni da prihvate bilo kakvu ponudu za posao, po principu daj šta daš, niti su prinuđeni da ostanu u kompaniji ukoliko nisu zadovoljni jer nemaju drugog izbora.

Visina zarade i paket beneficija više nisu dovoljni kada je reč o privlačenju, motivisanju i zadržavanju zaposlenih.

Umesto toga, organizaciona kultura, kvalitet ljudi koji rade u kompaniji, kvalitet menadžmenta, razvojne mogućnosti i mogućnosti za dalji razvoj karijere postaju sve presudniji kada je reč o ukupnom doživljaju koji zaposleni imaju radeći za kompaniju što na kraju krajeva i čini organizaciju drugačijom i posebnom.

Paket vrednosti za zaposlene je polazna osnova za građenje brenda poslodavca. Odnosno, prvi korak koji kompanija treba da načini, ukoliko želi da se brendira kao poslodavac, je da definiše sopstvene vrednosti praveći jedinstvenu kombinaciju vrednosti.

Autor
HR Lab
HR Lab novosti na email

Saznajte prvi najnovije informacije o regrutaciji, selekciji, brendiranju poslodavaca i najave događaja koje organizujemo za vas.

Slične vesti

HR azbukaUporedna HR analiza – HR Benchmarking

Uporedna HR analiza (eng. HR Benchmarking) je tehnika koja se koristi za potrebe analitike, a koja polazi od određenog standarda, pokazatelja, kao referentne tačke za poređenje. To mogu biti ključni pokazatelji poslovne uspešnosti drugih kompanija iz branše sa kojima se kompanija poredi.  Poređenje se vrši u pogledu parametara koji su od značaja kada je reč […]

HR azbukaIskustvo kandidata – Candidate Experience

Iskustvo kandidata (eng. Candidate Experience) je proces u ljudskim resursima u zapošljavanju i predstavlja (kandidatovo) celokupno viđenje, utisak i doživljaj koje dobije kroz proces selekcije. Veoma je bitno kako kandidati doživljavaju celokupan proces regrutacije i selekcije počevši od teksta oglasa za posao, načina podnošenja prijave, testiranja, intervjua, pa sve do davanja ponude za posao jer […]